Escena Distribuïda

Networks, telematic projects and distributed stage

Kònic Thtr participa activament en projectes transnacionals de recerca i desenvolupament que faciliten l’intercanvi i el flux de coneixements en línia, aportant la seva experiència en projectes d’escena interactiva, en R + D + I, explorant la renovació dels llenguatges de la creació contemporània facilitada per las xarxes d’alta velocitat.

Kònic Thtr aporta a aquestes plataformes la seva experiència en escena interactiva i les seves investigacions en R + D + I, per generar projectes de creació i formació i contribuir activament a l’intercanvi i l’elaboració de nous continguts culturals, nous llenguatges escènics i nous formats d’espectacle de dansa mitjançat la tecnologia que utilitzen Internet de banda ampla d’alta definició per a la seva creació i exhibició.

Aquests projectes impulsen la trobada d’artistes i col·lectius de creació amb universitats, centres de recerca, centres d’exhibició, enginyers i tecnòlegs, i usuaris de la xarxa Internet.

Principals projectes:

>>UMBRALES E PORMUNDOS AFETO. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, CREACIÓ, EXHIBICIÓ I FORMACIÓ EN DANSA TELEMÀTICA I DISTRIBUÏDA- ENTRE 2009 I 2014.

Partners del projecte:

Ivani Santana i el seu grup de Pesquisa na Dança lidera el projecte i co-crea des de Brasil.

Partners tecnològics:

Fundació i2cat, Citilab, en Catalunya, GTMDA, MAPAD2 en Brasil.

>> ART EN VIU EN LES CASES. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, CREACIÓ I EXHIBICIÓ EN DANSA TELEMÀTICA I DISTRIBUÏDA. 2010

Partners tecnològics:

Digitalent Foundation, i2cat, Iglor, Adamo.

>>LAS TIC EN LES INDUSTRIES CULTURALS EMERGENTS. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, CREACIÓ, EXHIBICIÓ I FORMACIÓ EN DANSA I TEATRE TELEMÀTIC I DISTRIBUÏT. 2010 – 2011

Partners tecnològics:

Centre d’Estudis Euroregionals (FCEER), Igor.

>>DANCING ACROSS OCEANS. PROJECTE D’INVESTIGACIÓ LIDERAT PER EL PROFESSOR GOO EN COREA. ENTRE 2010 I 2014 ES VA REALITZAR DIFERENTS EXPERIÈNCIES CONNECTANT TRES CONTINENTS (EUROPA, ÀSIA I AMÈRICA) MITJANÇANT XARXES DE ALTA VELOCITAT. INVESTIGANT LES POSSIBILITATS TECNOLÒGIQUES DE LES XARXES AVANÇADES PER AL DESENVOLUPAMENT D’ESPECTACLES DE DANSA I MÚSICA. UNINT VÍDEOS EN FORMAT 4K EN VIU, MÚSICA I DANSA EN DIRECTE, AVATARS I SENSORS.

Partners:

APAN (Asian Pacific Advanced Network), i2cat, GTMDA, CESNET, Internet2, I alters.

Vídeos:

Videodocumentació del procés de ‘E-pormundos afeto/ Umbrales 2009’

Videodocumentació de ‘Arts en Viu en les Cases’

Projecte:

Umbrales e-Pormundos Afeto 2009-2011

NEXT PROJECT

PREVIOUS PROJECT