Escena interactiva

#14::SKYLINE:: és un concert de música i visuals en directe, on una ballarina interactua amb els diferents espais i elements escenogràfics per tal d’oficiar una performance de poesia i dansa

Escena Distribuïda

ECOSS és la primera edició d’un Festival Internacional que explora les connexions entre les arts escèniques, les xarxes digitals i la telefonia mòbil.

NEW

Aquest taller ofereix una introducció a la composició en xarxa, a la transmissió d’imatge vídeo a temps real com a nexe per a la creació entre dos espais escènics.
Una introducció a les possibilitats de co-creació en directe des d’espais tele-distribuïts.

Aquest taller ofereix una introducció a la composició en xarxa, a la transmissió d’imatge vídeo a temps real com a nexe per a la creació entre dos espais escènics.
Una introducció a les possibilitats de co-creació en directe des d’espais tele-distribuïts.

read more