Escena Distribuïda

DisT-Dance. Dansa en xarxa. Projecte Euroregional 2021

[ PLATAFORMA DE CREACIÓ DE DANSA EN XARXA ]

El projecte D(is)T-D(ance) és un projecte realitzat entre tres llocs i tres companyies residents a Occitània (Tolosa), Catalunya (Barcelona) i les Illes Balears (Maria de la Salut).

D(is)T-D(ance) ha estat possible gràcies al suport del fons euroregional COVID 19

El projecte proposa crear noves dramatúrgies per a les arts escèniques, i en particular per a la dansa, basades en l’ús d’internet. Els anomenem espectacles tele-distribuïts. Les imaginem com a actuacions de dansa realitzades en directe i simultàniament entre diversos espais distants. El públic pot assistir-hi en directe en un espai “convencional” o a través d’Internet.

Per a descobrir més sobre el projecte i les activitats que hem dut a terme al llarg de l’any 2021, pots visitar la web del projecte:https://www.dist-dance.eu/

Aquí pots veure el espectacle DisT-Dance.Z presentat al festival ECOSS 2021

SUPPORT:

COLLABORATION:

NEXT PROJECT

PREVIOUS PROJECT