Escena Distribuïda

Ada ArtEina. Projecte Euroregional Pirineus Mediterrània

Kòniclab torna a participar en nou Projecte Euroregional Pirineus Mediterrània, en aquesta ocasió, en trobada amb les companyies Baal (Illes Balears) i K.Danse (Occitània, França). Al projecte es treballaran i compartiran eines per integrar el cos i el moviment en l’entorn, a través de tecnologies digitals creatives, des d’una perspectiva de polítiques de gènere, i amb una mirada especial cap a la joventut.

La seva principal activitat seran 3 jornades col·laboratives de Dansa i Cultura Digital, amb activitats de formació, debats, investigació-creació i exhibició:
– 4-8/09 Son Servera, Mallorca, Illes Balears
– 2-3/11 Festival ECOSS, Barcelona
– 23-24/11 Toulouse

L’acrònim “Ada ArtEina” fa referència a Ada Lovelace, considerada la primera persona a programar un ordinador,  i a l’art com a eina per al canvi social.
Ada ArtEina es construeix sobre el projecte anterior D(is)T-D(ance), que ja va gaudir del suport de l’Euroregió, i sobre la llarga experiència dels socis en els àmbits del moviment, la tecnologia i l’activisme feminista, dins la pràctica artística.

Els objectius són:
– Crear experiències artístiques, lúdiques i didàctiques mitjançant la interacció física, espacial, sonora i lumínica (cos–objecte–espai–so–llum–color), utilitzant eines digitals, de manera innovadora; des d’instal·lacions interactives a projectes participatius amb tecnologies interactives o performances.
– Desenvolupar el projecte des d’un prisma feminista i d’igualtat de gènere, amb un objectiu marcat d’apoderament, mitjançant tallers creatius adaptats, dirigits a dones, col·lectius amb diversitat de gènere i/o funcional, adolescents i infants, immigrants, etc.
– Compartir eines, coneixements i metodologies de treball, així com les creacions pròpies, per enriquir els intercanvis i generar reflexions crítiques.
– Aplicar les eines compartides i desenvolupades a la praxi amb joves, infants i col·lectius vulnerables.
– Difondre totes aquestes activitats perquè arribin al màxim nombre possible de persones.

Es pot seguir l’actualitat del projecte a través de les xarxes Facebook, Instagram, Tik Tok i, més endavant, Twitter i LinkedIn.

SUPPORT:

NEXT PROJECT

PREVIOUS PROJECT