Escena interactiva

IO.Zn. Projecte Concert d’escena interactiva 1997

La cultura del confort-control.

Espectacle multimèdia basat en la interactivitat entre la llum i el so, on es fa una valoració crítica de les estructures de poder que s’amaguen sota l’aparent innocuïtat de la xarxa tecnològica. Aquest projecte és un concert performance amb una composició sonora aleatòria realitzada a través de la llum, el moviment en l’escenari i la pell com a transmissor de dades.

IO.Zn utilitza un programa de generació d’imatge, animació interactiva a través de fotosensors sensibles a la intensitat de la llum, generadors i modificadors de so via MIDI + Circuit de vídeo de vigilància.

[add picture]

Creat per al Festival Grec, Barcelona (1997)

Arxiu Videogràfic
Io.zn

EXHIBICIÓ_

Teatre Adrià Gual
Festival Grec 97 (Barcelona 1997)

Amb la col·laboració de:

Institut de Cultura de Barcelona
Institut Universitari Audiovisual - Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

concepto y dirección:

Rosa Sánchez

composición musical y diseño sistemas interactivo:

Stocha (Alain Baumann)

performance:

Rosa Sánchez y Alain Baumann

vestuario:

Thomas Kolding (diseño)
Ana Páez (realización)
Christian Konn (guantes interactivos)

espacio:

Rosa Sánchez (diseño)
Pep Ortí (realización)
David Peña (realización sistemas electrónicos)
Carlos Jovellar y Dani Barbero (conexión sistemas electrónicos)

imagen:

Cristina Casanova (diseño y realización interactivo 1)
Sergi Jordà (programación e interactivo 2 + vídeo Infoturmix)
Sunsi Sorribes (imágenes 3D)

iluminación:

Tito Rueda

música:

Alain Baumann (composición)
Victor Sol y Angela Jaeger (composición y voz Intro)
Sergi Jordà (interferencias interactivas)
Marc Solà (diseño de voz computerizada)
Gat (sonido)

NEXT PROJECT

PREVIOUS PROJECT