Escena interactiva

#14::SKYLINE:: és un concert de música i visuals en directe, on una ballarina interactua amb els diferents espais i elements escenogràfics per tal d’oficiar una performance de poesia i dansa

Escena Distribuïda

ECOSS és la primera edició d’un Festival Internacional que explora les connexions entre les arts escèniques, les xarxes digitals i la telefonia mòbil.

NEW

DANSA/AUDIOVISUALS: KònicLab. El cos experimentant una segona pell d’imatge i so

DANSA/AUDIOVISUALS: KònicLab. El cos experimentant una segona pell d’imatge i so

read more

ECOSS. Ecosistema de l’inesperat
Festival Internacional d’arts escèniques, xarxes digitals i telefonia mòbil
Barcelona · Setembre 2018

read more